Inspiratie voor 2040

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zien we op tal van plekken in het land terug. Dankzij ons netwerk van ambassadeurs hebben we in het voorjaar van 2022 diverse inspirerende voorbeelden opgehaald van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies die het verschil maken. Op deze pagina presenteren we deze voorbeelden. Bekijk hiervoor de kaart van Nederland onderaan deze pagina.  

Ook hebben we een wenkend perspectief voor 2040 opgesteld, waarin we een toekomstbeeld van 2040 neerzetten en de daarbij behorende uitdagingen beschrijven. Er is echter niet één wenkend perspectief en er is niet één partij aanspreekbaar op het realiseren van dat toekomstbeeld. Daarom nodigen we je graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We ontvangen ook graag jouw ideeën en gedachten over het wenkend perspectief voor 2040 per mail via info@taskforcewonenzorg.nl.

Wenkend perspectief - Wonen, Welzijn en Zorg in 2040

Voorbeelden Slimme Interventies

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zien we op tal van plekken in het land terug. Dankzij ons netwerk van ambassadeurs hebben we in het voorjaar van 2022 diverse inspirerende voorbeelden opgehaald van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies die het verschil maken. Op deze pagina presenteren we deze voorbeelden. 

Wat heeft de aanpak van de woonzorgopgave een impuls gegeven? Waarom heeft juist die interventie een verschil gemaakt? En wat kunnen anderen daarvan leren? Dat zijn de vragen die we onze ambassadeurs hebben voorgelegd. We delen in onderstaande kaart maar liefst 27 van dergelijke slimme interventies. U leest hier meer over door op een bolletje te klikken. Ons valt daarbij het volgende op:

  • Maak een gezamenlijk start. Denk bijvoorbeeld aan een gedeelde analyse van de opgave, een praatplaat, een manifest. 
  • Organiseer een bestuurlijke bekrachtiging van het gemeenschappelijke doel via een regiovisie, een intentieverklaring, een akkoord, een convenant of via prestatieafspraken. 
  • Benut bestaande bestuurlijke overlegstructuren, lokaal en in de regio.
  • Betrek de lokale politiek bij de opgave. 
  • Durf te experimenteren, bijvoorbeeld met nieuwe vormen van intensieve zorg thuis, het organiseren van samenwerking tussen formele en informele zorg, of via het met voorrang toekennen van huurwoningen aan zorgmedewerkers.
  • Inventariseer en deel goede voorbeelden. 
  • Faciliteer bewustwording bij ouderen en stimuleer particuliere initiatieven.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: