Regio Twente

Inspiratie voor 2040
Regio Twente

Gezamenlijke praatplaat in Twente. De woningcorporaties - verenigd in WoON Twente - en de zorgpartijen - verenigd in IZO - hebben gezamenlijk een visie op de wijk van de toekomst gemaakt en deze laten tekenen door een professioneel tekenaar.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

De tekeningen dienden als praatplaat waarmee alle partijen met elkaar in gesprek gingen over wat er in de toekomst nodig is. Hiermee bereikten we een gedeeld beeld van wat er nodig is en leerden we elkaars taal kennen.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Het proces om samen een beeld van de toekomst te maken helpt enorm goed als vertrekpunt voor de samenwerking.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: