Voorbeelden

Het vaststellen van de woonzorgopgave tot en met het borgen van de uitvoering voor langere tijd is een reis op zichzelf. De Taskforce Wonen en Zorg heeft op deze pagina per fase voorbeelden op een rijtje gezet.

Woonzorganalyse

Een woonzorganalyse geeft inzicht in de huidige en toekomstige woonzorgbehoeften en voorzieningen van uw gemeente, en biedt handvatten voor het maken van de juiste lokale investeringen in de toekomst. De analyse vormt de basis voor een woonzorgvisie.

Verdient uw analyse een plek in deze lijst? Laat het ons weten.

Bent u benieuwd naar informatiebronnen en hulpmiddelen die u op weg kunnen helpen bij het maken van een woonzorganalyse? Kijk dan hier.

Voorbeelden van woonzorganalyses:

Alles over de analysefase

Visiedocument

Een goede woonzorgvisie is volgens de Taskforce Wonen en Zorg een visiedocument waarin over wonen én zorg wordt gesproken en waar een degelijke analyse aan ten grondslag ligt. In een goede woonzorgvisie worden concrete doelstellingen geformuleerd en is er sprake van samenwerking tussen gemeente(n), woningcorporaties en zorgorganisaties. In de lijst hieronder vindt u een aantal goede voorbeelden van visiedocumenten, deze kunnen dienen als inspiratie.

Verdient uw visie een plek in deze lijst? Laat het ons weten.

Heeft u interesse in informatiebronnen en hulpmiddelen? Kijk dan hier.

Voorbeelden van visiedocumenten over het thema wonen en zorg:

Alles over de visiefase

Afspraken

De Taskforce Wonen en Zorg jaagt samenwerking aan tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere (markt)partijen op het thema wonen en zorg. Samenwerkingsafspraken kunnen worden vastgelegd in documenten als prestatieafspraken, samenwerkingsovereenkomsten, intentieverklaringen en convenanten. In onderstaande lijst deelt de Taskforce voorbeelden van groepen die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van de woonzorgopgave, door concrete afspraken met elkaar te maken.

Verdienen uw afspraken een plek in deze lijst? Laat het ons weten.

Hulpmiddelen en informatiebronnen voor het maken van concrete samenwerkingsafspraken vindt u hier.

Goede voorbeelden van afspraken over het thema wonen en zorg:

Alles over de prestatieafspraken

Uitvoering

Op dit moment zijn er nog geen voorbeelddocumenten voor de uitvoeringsfase. Dit wordt zo snel mogelijk aangevuld.

No items found.
Alles over de uitvoering

Borging

Op dit moment zijn er nog geen voorbeelddocumenten voor de fase 'borging'. Dit wordt zo snel mogelijk aangevuld.

No items found.
Alles over de borgingfase

Uitvoering en borging

Er zijn veel mooie woonzorgprojecten. Sommigen zitten nog in de ontwikkelfase, waar anderen al worden uitgevoerd en het succes reeds van wordt geborgd. Over deze projecten publiceren we regelmatig nieuws en inspirerende interviews met mensen die zich hard maken voor de woonzorgopgave op lokaal en regionaalniveau.

Bent u op zoek naar meer voorbeelden van woonzorgprojecten in de uitvoerende- of borgingfase? Deze vindt u op ZorgSaamWonen en Platform31.

Ook kunt u lid worden van de LinkedIn-groep Taskforce Wonen en Zorg. Hier is ook ruimte om uw eigen succesvolle projecten of nieuws te delen met geïnteresseerden.

Lees hier alles over de uitvoeringsfase

Lees hier alles over borgingfase

In welke fase zit mijn gemeente?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: