Uw privacy

Privacy

Taskforce Wonen en Zorg
www.taskforcewonenzorg.nl
Laatste revisie: 15-01-2020

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Taskforce Wonen en Zorg is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens

ADRESGEGEVENS

Gegevensverwerker

Naast de verwerkingsverantwoordelijke heeft ook de verwerker van de gegevens toegang tot gegevens die u invult in het contactformulier op deze website. Die verwerker is Jarno Michel (www.jarnomichel.nl)

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u ons contactformulier en/of meldpuntformulier invult, wordt aan u gevraagd om gegevens in te vullen.

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Organisatienaam.

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u van een reactie te kunnen voorzien.


Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan u gaan leveren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Webflow, Inc. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten. Zij voldoen aan alle EU privacy normen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.  Hoe dit bedrijf met uw gegevens omgaat, kunt u hier lezen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Cookies voor webstatistieken

Deze website gebruikt enkel anonieme cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vragen wij geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Google Analytics

Voor de webstatistieken gebruikt de site het Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen hebben we de volgende maatregelen genomen:

  1. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. In die overeenkomst zijn we overeengekomen dat Google de gegevens alleen mag gebruiken om onze website te analyseren en Google mag deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor hebben we ook de instellingen voor Google Analytics aangepast.
  2. We zorgen ervoor dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt. Uw computer zendt een specifiek nummer mee, dat Google Analytics gebruikt om het gedrag van bezoekers bij te kunnen houden. We hebben ingesteld dat alle cijfers worden geanonimiseerd, nog voordat deze door Google worden opgeslagen. Uw IP-adres is hiermee anoniem gemaakt.

Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

De verkregen informatie van de cookie wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Google en Google Analytics zijn aangesloten bij US-EU Privacy Shield.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Deze site houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op zo'n link te klikken gaat u naar een website buiten www.taskforcewonenzorg.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@taskforcewonenzorg.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: