Inspiratie voor 2040

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zien we op tal van plekken in het land terug. Dankzij ons netwerk van ambassadeurs hebben we in het voorjaar van 2022 diverse inspirerende voorbeelden opgehaald van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies die het verschil maken. Op deze pagina presenteren we deze voorbeelden. Bekijk hiervoor de kaart van Nederland onderaan deze pagina.  

Ook hebben we een wenkend perspectief voor 2040 opgesteld, waarin we een toekomstbeeld van 2040 neerzetten en de daarbij behorende uitdagingen beschrijven. Er is echter niet één wenkend perspectief en er is niet één partij aanspreekbaar op het realiseren van dat toekomstbeeld. Daarom nodigen we je graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We ontvangen ook graag jouw ideeën en gedachten over het wenkend perspectief voor 2040 per mail via info@taskforcewonenzorg.nl.

Wenkend perspectief - Wonen, Welzijn en Zorg in 2040

Voorbeelden Woonzorgvisies

Woonzorgvisies zijn er in allerlei vormen en omschrijvingen. En er komen er steeds meer. Volop kansen dus om inspiratie op te doen. In onderstaande kaart laten we 22 voorbeelden van woonzorgvisies zien.

We vroegen onze ambassadeurs om aan te geven waarom zij juist deze woonzorgvisie aanmerken als inspirerend en toekomstbestendig. Die toelichting leest u door op een bolletje te klikken. Zoals gezegd, is de diversiteit groot. Toch kunnen we een aantal rode draden uit meerdere van deze voorbeelden ophalen:

  • Vrijwel alle visies zijn het resultaat van een brede consultatie van partners: woningcorporaties, zorg- en welzijnspartners, ouderen/inwoners en dikwijls is ook het zorgkantoor betrokken geweest.
  • In de visies wordt een analyse gepresenteerd van de woonzorgopgave aan de hand van cijfers en trends. 
  • Het opstellen van de visie is het startpunt om een gezamenlijke stip op de horizon te zetten. Concrete doelstellingen waaraan elke samenwerkingspartner zijn bijdrage kan en moet leveren. Het concreet benoemen van rollen en taken komt in een aantal visies terug (zie bijvoorbeeld Nieuwegein). 
  • Visies worden doorvertaald naar actieagenda’s, uitvoeringsprogramma’s en/of prestatieafspraken, waarbij een aantal gemeenten ervoor heeft gekozen om een procesregisseur of aanjaagteam aan te stellen om die slag naar uitvoering ook daadwerkelijk te maken (zie onder meer Arnhem, Delft, Zaanstad en Zwolle).
  • In een aantal visies is bewust gekozen voor een brede doelgroepenbenadering: niet alleen ouderen, maar ook andere inwoners met een ondersteunings- en/of zorgvraag (zie onder meer Breda, Groningen, Súdwest-Fryslân) . 
  • Op inhoud variëren de woonzorgvisies. Inspirerend vonden wij de specifieke aandacht die er is voor de leef-/woonomgeving (Groningen), het vergroten van de bewustwording onder ouderen (Oude IJsselstreek), een wijk- of gebiedsgerichte benadering (Assen, Hoeksche Waard, Súdwest-Fryslân, Veenendaal) en een afwegingskader voor woonzorginitiatieven (Oude IJsselstreek, Wijchen).

Documenten

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: