Woonzorgvisie ‘Wonen doe je thuis, leven en zorgen doe je samen’

Horst aan de Maas

Inspiratie voor 2040
Horst aan de Maas

De woonzorgvisie van de gemeente Horst aan de Maas is ontwikkeld in samenwerking met alle betrokkenen: inwoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en private ontwikkelaars. De visie moet helpen om te kunnen sturen op de totstandkoming van nieuwe woon(zorg)initiatieven. In de visie benadrukt de gemeente dat zij een beweging op gang wil brengen die anderen inspireert en faciliteert om passende woon(zorg)concepten te realiseren. Hiervoor zijn in de visie verschillende woonzorgconcepten benoemd.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: