Fase
5

Borging

Een project uitgevoerd? Mooi! Helaas is daarmee de continuïteit nog niet gegarandeerd. Zowel financieel als organisatorisch is de borging essentieel.

Duurzame financieringsconstructies

Als het al lukt om projecten en initiatieven te realiseren, is continuïteit vaak nog niet gegarandeerd. Zowel financieel als organisatorisch is borging essentieel. Hoe zorg je ervoor dat financieringsconstructies duurzaam zijn? Hoe houd je de samenwerking tussen de partners vitaal?

Bovendien is het trekken van lessen uit de behaalde successen en ervaren obstakels belangrijk voor het succesvol realiseren van nieuwe projecten. Terugkijken en evalueren is waardevol.

Voorbeelden om te delen?

Heeft u ervaring met het borgen van de continuïteit van projecten en initiatieven, of heeft u een evaluatie uitgevoerd / laten uitvoeren en hieruit belangrijke lessen opgehaald? We ontvangen graag uw input, zodat uw collega’s er inspiratie uit op kunnen halen.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: