Fase
3

Prestatieafspraken

Prestatie
afspraken

Het vastleggen van de ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken is een volgende stap in het proces.

Voorbeelden om te delen?

Het vastleggen van de ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken is een volgende stap in het proces. Dit is een aanvulling op de prestatieafspraken die nu al gemaakt worden tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. De Taskforce daagt deze partners uit om in elk geval ook de zorgorganisaties te betrekken bij het maken van concrete afspraken op het gebied van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Voorbeelden om te delen?

Zijn er in uw gemeente al prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en wellicht nog andere partners? We ontvangen deze prestatieafspraken graag, zodat uw collega’s er inspiratie uit op kunnen halen.

Aan de slag met concrete afspraken

Reguliere prestatieafspraken zijn te vinden op prestatie.opkaart.nl.    

Wegwijzer prestatieafspraken

Wilt u prestatieafspraken maken?  De wegwijzer van KCWZ en Platform31 kan behulpzaam zijn.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: