Fase
4

Uitvoering

Wij zien in de praktijk dat het dikwijls moeilijk wordt in het uitvoeren en realiseren van gemaakte afspraken.  

Van gemaakte afspraken naar uitvoering

In de praktijk blijkt het dikwijls moeilijk om de gemaakte afspraken om te zetten in uitvoering. Soms ontbreekt het aan doorzettingsmacht, voldoende vertrouwen tussen de partners of aan een onafhankelijke procesregisseur die de partijen op sleeptouw neemt en aanspreekt op de gemaakte afspraken. Of het is lastig om de businesscase sluitend te krijgen of partners ervaren onvoldoende ruimte in wet- en regelgeving om vooruitgang te boeken.

Daarbij kunt u denken aan vragen als:

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

  • Hoe kunnen we samen met andere partijen de verantwoordelijkheden (m.n. financieel) verdelen rondom het omvormen van L-vormige flats tot woonzorgconcepten met een ondersteunende functie in de wijk?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle aanbiedende partijen samen werken bij het opzetten van één platform met al het aanbod van woon-, zorg- en welzijnspartijen en daarmee de zelfredzaamheid van senioren die langer zelfstandig thuis willen wonen bevorderen?
  • Hoe kun je als gemeente bewoners mobiliseren en meer aan zet brengen in deze opgave?

Financiële middelen

Waar gemeenten zich voor kunnen aanmelden:

  • De Verzilverlening (via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is er voor Nederlanders met een koopwoning, die de hypotheek (gedeeltelijk) hebben afbetaald. Het is een soort omgekeerde hypotheek waarvan de rente jaarlijks bij de schuldrest toegevoegd wordt. De overwaarde van de hypotheek kan gebruikt worden om de woning aan te passen, zonder dat er maandelijks rente- en aflossingsgelden betaald hoeven te worden. In april 2019 waren ongeveer 100 gemeenten aangesloten bij de Verzilverlening.
  • De Blijverslening kan mensen helpen om hun woning aan te passen. In tegenstelling tot de Verzilverlening is deze lening ook voor mensen met een huurwoning toegankelijk. Gemeenten hebben zelf ruimte om te bepalen op welke manier zij deze leningen willen verstrekken, bijvoorbeeld op hypothecaire of consumptieve basis. Veel gemeenten zijn nog niet aangesloten bij dit initiatief.

Voor burgers:

  • De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Handreikingen

Er zijn handreikingen geschreven om gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen te helpen met het uitvoeren van nieuw woonzorgbeleid. KCWZ schreef een handreiking voor woningcorporaties, over het realiseren van mantelzorgwoningen. KCWZ heeft daarnaast ook een kaart van Nederland waarop te zien is welke huizen met slimme woonzorgtechnologie te bezoeken zijn. De VNG heeft een checklist met communicatiepunten die antwoord kunnen geven op vragen van burgers over langer zelfstandig thuis wonen.

Voorbeelden woonzorgvormen

De publicatie Langer Thuis: In de praktijk, van Platform31, geeft uitgebreide voorbeelden van woonzorgarrangementen die een combaintie aanbieden van aangepast wonen, gezelschap, betaalbare dienstverlening en hulp in de nabijheid.

Momenteel heeft Staedion ongeveer 600 woningen in aanbouw onder de noemer Wonen met een Plus. Een voorbeeld is de Loosduinse Hof, een voormalig verzorgingshuis in de wijk Loosduinen. De oude kamers worden omgebouwd tot twee- en driekamerappartementen. De plint van het gebouw wordt ingericht voor sociaal contact. Hier nemen verschillende maatschappelijk organisaties  en initiatieven van wijkbewoners hun intrek. Lees het artikel dat Skipr er eerder over schreef.

Bekijk ook de verschillende voorbeelden van woonzorgvormen op de site van Kenniscentrum Wonen en Zorg.

Heeft u zelf een goed voorbeeld? Geef het dan aan ons door.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: