Werkplan Taskforce Wonen en Zorg

In januari 2020 presenteerde de Taskforce zijn werkplan. De komende twee jaar wil de Taskforce gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het aanpakken van de lokale opgave. In dit werkplan duiden we de grote maatschappelijke opgave waar we met elkaar voorstaan en waarom wij van mening zijn dat er meer actie nodig is.

Download het werkplan

Waarom een Taskforce?

Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties breken zich nu al het hoofd over het vinden van geschikte woningen voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen. En dan staat de vergrijzing er nog aan te komen. Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer, al dan niet alleenstaand, zelfstandig wonen.

Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Wat wil de Taskforce bereiken?

De Taskforce wil dat overal in het land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven. De Taskforce heeft drie ambities:

 1. Medio 2021 is in alle gemeenten een concrete analyse gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.
 2. In 2022 zijn in alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering van concrete plannen te komen.
 3. In de komende jaren worden in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wat gaat de Taskforce doen?

De Taskforce wil beweging tot stand brengen, een vliegwiel dat iedereen verder brengt. Daarin vervult de Taskforce de rol van aanjager, verbinder en probleemoplosser. Als aanjager stimuleert de Taskforce, samen met een aantal ambassadeurs, om partners op lokaal niveau aan tafel te krijgen en tot actie aan te zetten. Als verbinder brengt de Taskforce partijen bij elkaar, reikt goede voorbeelden aan en helpt partners om stappen voorwaarts te zetten. Als probleemoplosser gaat de Taskforce aan de slag om hardnekkige vraagstukken aan te pakken die realisatie van projecten in de weg staan. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van financiering en wet- en regelgeving.

Samenstelling Taskforce

De Taskforce is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK.

 • Hans Adriani, wethouder Wonen, gemeente Nieuwegein (VNG, voorzitter Taskforce)
 • Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn, gemeente Leiden (VNG)
 • Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland (Aedes)
 • Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot (Aedes)
 • John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland (ActiZ)
 • Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten (ActiZ)
 • Henk Reinen, waarnemend directeur Maatschappelijk Ondersteuning VWS (per 1 april 2021, niet op de foto)
 • Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie BZK
 • Heleen Stigter (secretaris Taskforce)
Bovenste rij, van links naar rechts: Heleen Stigter, Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom. Onderste rij, van links naar rechts: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. *Marien de Langen ontbreekt op de foto.

Ambassadeurs

De analyses, visies en prestatieafspraken moeten lokaal gemaakt worden. In iedere gemeente zijn daar bestuurlijke tafels voor nodig. Tafels waaraan bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten in gesprek gaan over de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met veertig ambassadeurs die dit gesprek op lokaal niveau aanjagen.

Ondersteuningsprogramma

De Taskforce Wonen en Zorg kan gebruik maken van een breed ondersteuningsprogramma dat gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties kan helpen om samen aan de slag te gaan. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit:

 • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RVO (OWZ): fungeert als helpdesk voor vragen en biedt ondersteuning op maat voor de verschillende fasen.
 • Platform31: zorgt voor uitvoering leertrajecten tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties.
 • Secretariaat van de Taskforce: zorgt voor de ondersteuning van het werk van de Taskforce en vormt het directe aanspreekpunt voor de ambassadeurs / koplopers.

Partners Taskforce Wonen en Zorg

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Actueel

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: