Nieuws

Friese partijen willen samen uitdagingen wonen en zorg aanpakken

geschreven Door:
Provinciaal samenwerkingsverband richt zich op zorgzame wijken en buurten

Een brede coalitie van organisaties in Friesland gaat de uitdagingen op het gebied van wonen en zorg in Friesland aanpakken. De provincie Fryslân, gemeenten, het zorgkantoor, woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorgorganisaties zijn daarvoor bij elkaar gebracht door de Friese Taskforce Wonen en Zorg. Op 13 februari ondertekenden zij een Plan van aanpak om samen te komen tot regionale uitvoeringsagenda’s.

Fries samenwerkingsverband is een mijlpaal

“Dit is een mijlpaal”, zegt Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg en tevens ambassadeur van de Friese Taskforce Wonen en Zorg. Die laatste ondersteunt de samenwerkingspartners om te komen tot integrale oplossingen voor wonen, welzijnen zorg. “Nergens in Nederland wordt op deze schaal provincie breed samengewerkt om deze uitdaging aan te gaan.” Huizenga doelt daarmee op de dubbele vergrijzing in combinatie met wonen en zorg; meer ouderen die steeds ouder worden, met dus ook een toenemende vraag naar zorg en passende woonoplossingen.“Tel het personeelstekort in de zorg daarbij op en je hebt een puzzel die je niet in je eentje kunt leggen. Daarvoor moet je intersectoraal samenwerken. Anders lukt het simpelweg niet.”

Regionale uitvoeringsagenda’s

Het plan van aanpak die op 13 februari op de bovenste verdieping van de Achmeatoren op tafel ligt betekent veel voor de ondertekenaars. “We hebben allemaal ambities richting de toekomst. Die moeten elkaar versterken en hier op dit moment, brengen we ze samen en maken we ze concreet”, zegt Bert Bokma, van Zorgkantoor De Friesland. Met concreet bedoelt Bokma de integrale regionale uitvoeringsagenda’s voor wonen en zorg die zullen worden gemaakt.  “Daarin moet staan hoe de partijen gezamenlijk en in samenhang met urgentie uitvoering gaan geven aan hun ambities. Met dit plan van aanpak tonen deze partijen het commitment om dit waar te maken.”

Zorgzame wijken en buurten

Om aan de toenemende vraag naar zorg te voldoen, zal wonen, zorg en welzijn voor ouderen zo worden georganiseerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandigen gezond kunnen blijven wonen. De positieve gezondheid van de oudere en wat de oudere zelf kan staat centraal in het vaststellen van de opgave. Ook de Mienskip heeft daar in een rol. Een belangrijk onderwerp binnen de uitvoeringsagenda’s wordt daarom het ontwikkelen van ‘zorgzame wijken en buurten’.  

Een ondersteuningsteam vanuit de Friese Taskforce Wonen en Zorg , gefinancierd vanuit het zorgkantoor gaat de deelnemende organisaties helpen om de regionale uitvoeringsagenda’s op te stellen.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: