Roy Bouten

Roy Bouten

Wethouder volksgezondheid -gemeente Horst aan de Maas

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Horst aan de Maas is een mooie gemeente in noord-Limburg. 42.000 inwoners, verspreid over zestien vitale kernen. We zien in deze kernen en hun wijken een aantal uitdagingen. Uitdagingen die de leefbaarheid van onze inwoners raken. Uitdagingen die onze inwoners zorgen baren. Uitdagingen waar we alleen samen een oplossing kunnen bieden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

We zien steeds meer arbeidsmigranten die zich hier definitief vestigen, een vergrijzende en ontgroenende bevolking en een groeiende groep mensen met een GGZ-achtergrond. Hoe zorgen we ervoor dat 2.000 nieuwe buren Nederlands leren? Hoe zorgen we ervoor dat ouderen gezond langer thuis kunnen blijven wonen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met onbegrepen gedrag begrepen worden? Wij gaan in nieuwe coalities met corporaties, zorgpartijen en inwoners deze uitdaging aan!

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

We werken samen met de gemeente Venlo, het zorgkantoor VGZ en Vincent Van Gogh aan echte zorginnovatie. Van codeloos indiceren voor hulp bij huishouding tot woningruil voor senioren. Maar ook bijvoorbeeld het cijfermatig inzichtelijk maken van de effecten van investeren in vitale gemeenschappen. Door zorg innovatiever te financieren, pakken we bureaucratie aan en halen we schotten weg. We zorgen ervoor dat de zorg meer tijd heeft voor mensen en minder tijd kwijt is aan systemen. Daarnaast bouwen we met Wonen Limburg en zorgpartners aan een wijkenaanpak, waarin ruimtelijke ordening en de sociale agenda gezamenlijk worden opgepakt. De behoefte van de wijk is de basis van ruimtelijke keuzes. De uitdaging daarbij: hoe zorgen we ervoor dat er ook over tien jaar nog genoeg uitgestoken armen zijn om de uitdagingen op te pakken?
Richard de Boer

Richard de Boer

Directeur-bestuurder Laurens Wonen, Rotterdam

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Laurens Wonen is een seniorencorporatie in Rotterdam en Barendrecht. Jarenlang waren wij een bestuurlijke unie met een zorgorganisatie, Laurens Zorg. Sinds mijn komst gaan wij door het leven als weer een echte zelfstandige corporatie, niet “de vastgoedafdeling” van een zorgorganisatie. Hierdoor moeten wij een inhaalslag maken op het gebied van Planning & Control en vastgoedsturing. Zijn we volop mee bezig. We werken ook toe aan een nieuwe naam; MaasWonen. Binnenkort gaan wij die presenteren, u heeft toch een beetje de primeur! Groot voordeel vanuit ons DNA is dat wij ontzettend veel kennis en ervaring hebben met Wonen in combinatie met Zorg. Een heel actueel thema in onze maatschappij. Wij zien dat met de afbouw van verzorgingshuizen de structuur van de zorg wegvalt. Er is sprake van een kaalslag. Mensen blijven langer thuis wonen maar hebben nog wel een zorgbehoefte. Wij willen voor dit maatschappelijke probleem naar een oplossing zoeken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De oplossing moeten we samen zoeken. Bij Laurens Wonen starten we met pilots in onze woongebouwen om te onderzoeken hoe wij samen met bewoners, zorgorganisaties, welzijn, etc. de zorgbehoefte en servicebehoefte kunnen afstemmen. Wat werkt en wat werkt niet? Kleinschalig toetsten in de praktijk, vallen en opstaan. Wij willen kennis delen en ophalen. Dat doen wij graag samen met de Taskforce. Om vanuit dit initiatief de maatschappij oplossingen aan te reiken voor de problematiek.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij doen veel kleinschalige projecten. Wij hebben goede ervaringen met de methode Bruis. Maar Samen en Anders is echt bijzonder: verzorgings- en verpleeghuis Simeon & Anna is met 268 plaatsen één van de grootste verzorgingshuizen in Nederland. De zorgorganisatie heeft per 2018 het huurcontract opgezegd omdat het gebouw niet geschikt is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dus moest Laurens Wonen een nieuwe invulling bedenken. Wij bedachten het concept Samen & Anders: een wooncomplex voor jong en oud gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Nieuwe bewoners huren een studio van 25 vierkante meter en besteden daarnaast 10 uur per maand aan het helpen van hun medebewoners. Die 10 uur per maand wordt vastgelegd in het contract en geldt voor iedereen, ook ouderen en mensen met een lichte verstandelijke handicaps. Mensen hebben altijd meer talenten dan je denkt, en onze overtuiging is dat meedoen gelukkiger maakt. Kom rustig eens bij ons lang om er van te leren. Wij gaan dit concept proberen uit te rollen over ons bezit en woongemeenschappen.
Stefan van Schaik

Stefan van Schaik

Directeur- bestuurder Wooncompagnie, Noord-Holland

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Wooncompagnie is actief in 12 gemeenten, bijna 60 kernen, verspreid over Noord-Holland. Een groot deel van onze huurders is al ouder en heeft moeite met het zelfstandig thuis wonen. Met regelmaat krijgen wij bijvoorbeeld signalen over vereenzaming, problemen bij tuinonderhoud en lastige toegang tot formele en informele zorg. Wij ondersteunen dan ook al jaren de vrijwilligersorganisaties die onze bewoners helpen bij het zelfstandig wonen. Onze ervaring is dat ouderen wel gewoon zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Als woningcorporatie vinden wij het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Wij kiezen dan ook bewust voor het toevoegen van nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld een Thuishuis in Winkel en een Knarrenhof in Schagen) die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee hopen wij ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil enerzijds onze ervaringen delen en anderzijds verder geïnspireerd raken door ervaringen van anderen. Daarnaast hoop ik ook inzichten op te doen hoe ik samen met mijn zorg-, welzijn- en gemeentepartners los kan komen van enkelvoudige experimenten en een echte samenhangende aanpak van dit thema kan vormgeven.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Met o.a. mede-ambassadeur Monique Cremers realiseren we in Volendam een gloednieuw woonzorg-complex met een wijkontmoetingsruimte waarbij zelfstandig wonen, met goede zorg binnen handbereik, centraal staat. We realiseren ‘normale’ appartementen waarvan de meeste ook geschikt zijn voor tweepersoonshuishoudens. Zo kunnen stellen samenblijven, ook als één van de partners een zwaardere zorgvraag krijgt. Zelfs de appartementen die gerealiseerd worden voor ‘verzorgd wonen’ gaan de bewoners zelfstandig van ons huren. Met de pilot ‘Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen’ hebben wij samen met acht partners, waaronder mede-ambassadeur Hans Groenendijk, in drie verschillende kernen van de gemeente Schagen onderzocht wat de behoefte is van de inwoners bij het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op basis van deze inventarisatie zijn we verschillende deelprojecten gestart zoals het beter benutten van bestaande ruimten voor ontmoeten, het organiseren van een vast gezicht in de wijk, afstemmen van communicatie, inzetten van een senioren woonadviseur en het faciliteren van kleine woningaanpassingen.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: