Agenda

-
uur
Meer informatie
Meer informatie
Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online samengebracht. Kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio wordt gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Meer informatie
Meer informatie
-
10:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
Webinar 'Ouderenhuisvesting: van visie naar actie'
In de Actieagenda Wonen is gezegd dat er de komende 15 jaar totaal 50.000 wooneenheden voor ouderen in geclusterde woonvormen worden neergezet. Een mooi doel. Maar een logische vervolgvraag is: hoe gaan we dit doel halen? Daarover gaat het gesprek in de webinar 'Ouderenhuisvesting: van visie naar actie', georganiseerd door Aedes.
Meer informatie
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: