Agenda

-
uur
Meer informatie
Meer informatie
Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online samengebracht. Kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio wordt gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Meer informatie
Meer informatie
-
12:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Congres 'De Ideale Stad'
Hoe dragen IVBN-leden samen met gemeenten bij aan de toekomstbestendigheid van steden met hun maatschappelijke lange termijninvesteringen in huurwoningen, ouderenhuisvesting, winkels, kantoren en verduurzaming? En welke vervolgstappen zijn nu nodig?
Meer informatie
Meer informatie
-
9:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?
Meer informatie
Meer informatie
-
9:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
Congres 'Waardigheid en trots'
Liefdevolle zorg voor onze ouderen, daar draait het om tijdens het congres van 'Waardigheid en trots' deze zomer. Eindelijk kun je weer collega’s uit het land ontmoeten en hoor je ‘live’ de laatste inzichten en ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg.
Meer informatie
Meer informatie
-
13:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'
Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie naar uitvoering’ van Platform31 ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee?
Meer informatie
Meer informatie
-
22:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
ZorgSaamWonen Congres
Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties.Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.
Meer informatie
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: