Agenda

Meer informatie
Meer informatie
Strategiedag Zorgvastgoed 2021. Over veranderingen in het zorglandschap en de impact op zorgvastgoed.
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente
In een vaak gespannen woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok. Hoe kan een gemeente daarin sturen? Wat kan een gemeente als deze zelf grondposities heeft? En welke andere sturingsmogelijkheden kan een gemeente inzetten ook zonder eigen grondposities?
Meer informatie
Meer informatie

Actueel

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: