Agenda

-
uur
Meer informatie
Meer informatie
Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online samengebracht. Kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio wordt gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Meer informatie
Meer informatie
-
15:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
Webinar 'Doorstroming op de woningmarkt'
Doorstroming van ouderen op de woningmarkt staat volop in de belangstelling. Met de Challenge Doorstroming pakte de provincie Utrecht al in de zomer van 2021 de handschoen op. Met de vraag welke nieuwe initiatieven bijdragen aan het bevorderen van de doorstroming van 50-plussers op de woningmarkt, werden marktpartijen, overheden en particulieren uitgedaagd om nieuwe, creatieve oplossingen aan te dragen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze challenge wordt afgesloten met het webinar 'Doorstroming op de woningmarkt'.
Meer informatie
Meer informatie
-
9:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Congres 'Thuis in de wijk'
Op maandag 16 mei 2022 vindt het congres 'Thuis in de wijk' plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Dit is hét congres over de landelijke woonzorgopgave en de oplossingen voor ouderen en mensen vanuit de maatschappelijke opvang, mensen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid die ‘thuis in de wijk’ willen wonen en leven.
Meer informatie
Meer informatie
-
9:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?
Meer informatie
Meer informatie
-
22:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
ZorgSaamWonen Congres
Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties.Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.
Meer informatie
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: