Agenda

-
uur
Meer informatie
Meer informatie
Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online samengebracht. Kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio wordt gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Meer informatie
Meer informatie
-
uur
Meer informatie
Meer informatie
Summerschool: Woonzorgopgave in Drenthe
Wat is er nodig om de woonzorgopgave in uw gemeenten succesvol op te pakken? Welke richting wordt er gegeven vanuit landelijk beleid en wat betekent dit voor gemeenten en de samenwerkingspartners wonen, zorg en welzijn? De zomer is een goede tijd om uw kennis te vergroten.
Meer informatie
Meer informatie
-
13:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'
Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie naar uitvoering’ van Platform31 ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee?
Meer informatie
Meer informatie
-
22:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
ZorgSaamWonen Congres
Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties.Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.
Meer informatie
Meer informatie
-
9:30
uur
Meer informatie
Meer informatie
IVBN Property Tour 'Ouderenhuisvesting'
De vereniging van institutioneel beleggers (IVBN) heeft het initiatief genomen om samen met de Taskforce op vrijdag 9 september 2022 een Property Tour te organiseren. Een prachtige gelegenheid om met een aantal institutioneel beleggers kennis te maken en te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Meer informatie
Meer informatie
-
9:00
uur
Meer informatie
Meer informatie
ZorgSaamWonen Award
Dit jaar gaat de ZorgSaamWonen Award over ideeën voor ontmoeting in de leefomgeving. De ideeënprijsvraag ‘Buurtroutes - plekken voor ontmoeting’ richt zich op nieuwe invalshoeken om ontmoeting in de buurt te stimuleren.
Meer informatie
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: