Agenda

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen online samengebracht. Kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio wordt gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Meer informatie
Meer informatie
Webinar woonzorgvraagstukken in de praktijk: Versterken van het sociale cement in wooncomplexen
Veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw als het gaat om de groeiende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Maar wat kunnen we verbeteren in de wooncomplexen die er al staan? Appartementencomplexen en flats waar nu al veel ouderen wonen maar waar het leefklimaat niet optimaal is. Ouderen hebben er weinig contacten of voelen zich niet veilig. Wat kun je doen om deze complexen te ‘verrijken’, zodat ze een ondersteunende woonomgeving bieden voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen? Daarover gaat het webinar op 6 juli.
Meer informatie
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: