Vergrijzing schreeuwt om integrale oplossingen wonen en zorg

Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen én zorg. En dat begint bij een heldere visie.

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave. Op deze site vindt u voorbeelden ter inspiratie, praktische handreikingen en de mogelijkheid om knelpunten die deze opgave in de weg staan te melden.

In welke fase zit mijn gemeente?

Het vaststellen van de woonzorgopgave tot en met het borgen van de uitvoering voor langere tijd is een reis op zichzelf. De Taskforce Wonen en Zorg heeft per fase tips, praktische handreikingen en voorbeelden op een rijtje gezet.

De Posten zit goed aan tafel bij de gemeente. Samen werken zij aan een woonzorgvisie. Hoe is dat in de gemeente waarin u actief bent? Klop aan en breng het gesprek op gang: maak samen een analyse van de lokale situatie en gebruik dit om tot afspraken te komen met de gemeente en de woningcorporaties.
Meld uw knelpunt
In zo’n 85% van de gemeenten waar Woonzorg Nederland actief is, ligt nog geen woonzorgvisie. Hoe is dat bij de gemeenten waarin u actief bent? Klop aan en breng het gesprek op gang: maak samen een analyse van de lokale situatie en gebruik dit om tot afspraken te komen met de gemeente en de zorgorganisaties.
Meld uw knelpunt
Gemeenten hebben een voortrekkersrol in dit vraagstuk. In Leiden zitten de bestuurders van woningbouwcorporaties en zorgorganisaties bij de gemeente aan tafel. Pakt u in uw gemeente ook de rol als initiatiefnemer en regisseur? Nodig uw partners uit om samen de analyse te maken en tot afspraken te komen.
Meld uw knelpunt

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: