De Taskforce Wonen en Zorg heeft per 1 maart 2023 zijn activiteiten beëindigd.

Deze website blijft nog wel in de lucht, maar wordt niet meer bijgewerkt. Inmiddels is per 1 mei het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen gestart. Bezoek de website van het Aanjaagteam: www.aanjaagteamwwzo.nl

In welke fase zit mijn gemeente?

Het vaststellen van de woonzorgopgave tot en met het borgen van de uitvoering voor langere tijd is een reis op zichzelf. De Taskforce Wonen en Zorg heeft per fase tips, praktische handreikingen en voorbeelden op een rijtje gezet.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: