Fase
2

Visie

De analyse van uw lokale situatie is de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes. Dan gaat het om vragen als: wat voor gemeente wil je zijn? Welke mogelijkheden zijn er om te investeren? Welke partners heb je daarbij nodig?

Van een woonvisie naar een woonzorgvisie

In de meeste gemeenten is er een woonvisie, maar daarbinnen is nog weinig aandacht voor de zorgcomponent. De Taskforce pleit voor het aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonvisies tot woonzorgvisies. Heeft uw gemeente een vastgestelde woonzorgvisie? We ontvangen hem graag, zodat uw collega’s er inspiratie uit op kunnen halen.

Gemeentelijke woonvisies zijn te vinden op woonvisie.opkaart.nl.  

Interessante documenten

In mei 2019 hebben dertien betrokken organisaties samen een handreiking gepubliceerd over integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Hierin zijn concrete actiesuggesties en stappenplannen verwerkt.

De VNG heeft een handreiking voor lokaal inclusief beleid gemaakt, waarbij een routekaart kan helpen om inclusieve stappen te zetten in alle fases van een besluitvormingsproces.

test

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: