Inspiratie voor 2040

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zien we op tal van plekken in het land terug. Dankzij ons netwerk van ambassadeurs hebben we in het voorjaar van 2022 diverse inspirerende voorbeelden opgehaald van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies die het verschil maken. Op deze pagina presenteren we deze voorbeelden. Bekijk hiervoor de kaart van Nederland onderaan deze pagina.  

Ook hebben we een wenkend perspectief voor 2040 opgesteld, waarin we een toekomstbeeld van 2040 neerzetten en de daarbij behorende uitdagingen beschrijven. Er is echter niet één wenkend perspectief en er is niet één partij aanspreekbaar op het realiseren van dat toekomstbeeld. Daarom nodigen we je graag uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We ontvangen ook graag jouw ideeën en gedachten over het wenkend perspectief voor 2040 per mail via info@taskforcewonenzorg.nl.

Wenkend perspectief - Wonen, Welzijn en Zorg in 2040

Voorbeelden Woonzorgconcepten

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de slag te gaan. En dat zien we op tal van plekken in het land terug. Dankzij ons netwerk van ambassadeurs hebben we in het voorjaar van 2022 diverse inspirerende voorbeelden opgehaald van woonzorgvisies, woonzorgconcepten en slimme interventies die het verschil maken. Op deze pagina presenteren we deze voorbeelden. 

In onderstaande kaart presenteren we 28 voorbeelden van vernieuwende, toekomstbestendige woonzorgconcepten. Primair gericht op ouderen, maar soms juist ook bedoeld voor andere inwoners met een zorgbehoefte. Er zitten ook voorbeelden tussen van particuliere initiatieven. En we zien diverse voorbeelden waarbij bestaand vastgoed een nieuwe invulling heeft gekregen. We vroegen onze ambassadeurs aan te geven wat de ingebrachte woonzorgconcepten zo bijzonder maakt, wat de succesfactoren zijn en welke knelpunten partners hebben ervaren. Die toelichting leest u door op een bolletje te klikken. Als we alle voorbeelden bekijken, valt ons het volgende op:

  • De vernieuwende elementen in de verschillende woonzorgconcepten zitten vooral in:
  • De mix van bewoners: vitaal/zorgbehoevend; jong/oud; lichte zorg/langdurige zorg (via VPT/MPT).
  • De inzet van een vast aanspreekpunt voor bewoners binnen het complex die bijdraagt aan de gemeenschapszin (hospitality/community manager, coach).
  • Het gebruik van technologie/domotica om een open sfeer te creëren, juist ook voor mensen met dementie. 
  • De buurtfunctie van het complex: voorzieningen zijn ook beschikbaar voor buurt-/wijkbewoners. 
  • Betrokkenen bij deze woonzorgconcepten zijn vooral trots op de bereidheid van partners (gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties en soms ook beleggers en projectontwikkelaars) om samen het concept tot stand te brengen. Een andere succesfactor die vaak naar voren komt, is het kunnen faciliteren van de wensen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en in te kunnen spelen op de behoefte aan ontmoeting. 
  • Knelpunten zijn er ook, al voeren die zeker niet de boventoon. Beperkte beschikbaarheid van locaties, lange doorlooptijden binnen de gemeente, belemmerende regelgeving, complexe financiering, duurzame inzet van mensen en verhuisdrempels bij ouderen maken het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten niet eenvoudig.

Documenten

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: