Woonzorgvisie 2021-2030

Brummen

Inspiratie voor 2040
Brummen

De gemeente Brummen heeft een woonzorgvisie 'Wonen met zorg' ontwikkeld, gericht op de veranderende toekomst voor drie doelgroepen: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ-zorg. De gemeente neemt het initiatief tot het opzetten van een woonzorgnetwerk, dat bestaat uit alle woonzorgpartners die de woonzorgvisie onderschrijven. Doel is de samenwerking tussen partners uit te breiden en te verbeteren, op basis van wederkerigheid. Daarnaast pakt de gemeente regie in het opstellen van een samenwerkingsconvenant. De woonzorgvisie is compleet, concreet, toekomstbestendig en samen met partners gemaakt.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: