Woonzorgvisie 2021-2025

Wijchen

Inspiratie voor 2040
Wijchen

Om de samenwerking tussen gemeente, woonzorgpartijen en woningcorporaties te intensiveren moet deze minder vrijblijvend worden. Daarom heeft de gemeente Wijchen afspraken over de samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst wonen en zorg. Hiermee is de gezamenlijke opgave, het commitment en de rol- en taakverdeling tussen partijen geborgd. Door het inrichten van een monitoringsysteem beschikken de partners over een actueel inzicht in vraag en aanbod van wonen en zorg. De gemeente Wijchen voert hierin de regie op basis van doelstellingen van de woonzorgvisie. De woonzorgvisie en de samenwerkingsovereenkomst vormen voor de periode 2021-2025 het afsprakenkader. De woonzorgvisie bevat onder meer een afwegingskader om nieuwe initiatieven snel te kunnen beoordelen.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: