Woonzorgvisie

Gouda

Inspiratie voor 2040
Gouda

De gemeenteraad van Gouda heeft in 2021 de nieuwe woonzorgvisie vastgesteld. De woonzorgvisie is vertaald naar een uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zijn afspraken gemaakt over langer zelfstandig (thuis) wonen. Dat streven is opgebouwd uit drie pijlers: 1. Wonen2. De woonomgeving3. Zorg en ondersteuningOm de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, regiogemeenten en het zorgkantoor te verbeteren, is in de woonzorgvisie een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: