Prestatieafspraken over wonen en zorg voor ouderen

Lelystad

Inspiratie voor 2040
Lelystad

Als uitvloeisel van de Woonvisie 2016-2020 zijn er in 2020 prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Lelystad, de woningcorporatie en maatschappelijke partners waaronder ouderenzorgorganisaties Woonzorg Flevoland en Coloriet. Als onderdeel van de prestatieafspraken is er een werkgroep gestart: Lelystad seniorproof. Om in te spelen op de vergrijzing en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen zijn rondom de bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen zogenaamde ‘woonzorgzones’ ontwikkeld met een divers aanbod van woonvormen en voorzieningen die dit ondersteunen. De woonzorgzones worden ook steeds aantrekkelijker voor vitale senioren (zonder of met een beperkte zorgbehoefte) waarbij het belangrijk is een goede balans te vinden tussen dragers en vragers. Omdat het netwerk van buren, vrienden, familie het werk van zorgpersoneel enigszins kan verlichten, biedt het antwoord op het nijpende personeelstekort in de ouderenzorg. Het gaat om samenwerking en om samen werken met de gemeente, corporatie, de zorgorganisatie en bovenal de mensen zelf.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: