Intentieverklaring Zelfstandig geclusterd wonen voor ouderen in Amsterdam 2020-2025

Amsterdam

Inspiratie voor 2040
Amsterdam

De gemeente Amsterdam, woningcorporaties, ontwikkelaars, investeerders, beleggers, zorgpartijen en betrokken woongemeenschappen hebben de handen inéén geslagen om meer geclusterde ouderenwoningen te realiseren. De partners hebben deze intentieverklaring opgesteld om de ambitie waar te maken dat Amsterdamse ouderen prettiger en langer zelfstandig leven in geclusterde woningen. De ambitie is om in een periode van vijf jaar 2.000 geclusterde woningen voor ouderen te realiseren. Er is een gemeentelijke stuurgroep met betrokken partijen aangesteld om de voortgang van de overeengekomen inzet te monitoren en het oplossen van knelpunten en belemmerende regelgeving aan te jagen.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: