Programmaplan 'Samen voor wonen en zorg'

Breda

Inspiratie voor 2040
Breda

Met het programmaplan en het bijbehorende ‘Pact Wonen en Zorg Breda’ zijn de ambities op het gebied van wonen en zorg concreet vastgelegd. De doelgroep is breed omschreven: het gaat niet alleen om senioren, maar ook om andere aandachtsgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag. Aan het programmaplan is een gedegen analyse op stedelijk niveau vooraf gegaan, waardoor de opgave goed in beeld is gebracht. De kracht zit hem in de brede coalitie van partijen die daarna hebben meegewerkt bij het opstellen van het programmaplan en die het pact hebben ondertekend (gemeente, woningcorporaties, zorgorganisaties en zorgkantoor CZ). Hiermee wordt het plan breed gedragen door alle partijen die ook daadwerkelijk een bijdrage moeten gaan leveren aan de opgave op het gebied van wonen en zorg in de stad. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: