Strategische agenda ‘Ouder worden in Zaanstad’

Zaanstad

Inspiratie voor 2040
Zaanstad

In Zaanstad is de strategische agenda 'Ouder worden in Zaanstad' opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente met andere partijen samenwerkt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De uitvoering daarvan gebeurt via het stedelijk aanjaagteam. De strategische agenda is opgesteld met verschillende organisaties en inwoners gezamenlijk. Vanuit de behoeften van de oudere inwoners is gekeken naar wat er de komende jaren nodig is. Dat leidde tot vijf doelen: 1. mensen moeten zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven wonen als zij ouder worden; 2. er moeten passende woningen en woonvormen zijn voor de ouderen van nu en van de toekomst; 3. ouderen moeten blijven meedoen en onderdeel zijn van een prettige leefomgeving; 4. mensen moeten ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt;5. er moet een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk zijn en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: