Woonvisie 2025

Zoeterwoude

Inspiratie voor 2040
Zoeterwoude

Al in 2015 formuleerde de gemeente Zoeterwoude in haar woonvisie keuzes op het gebied van nieuwe woonvormen en wonen met zorg. In de visie is een statistische onderbouwing opgenomen van de zorgvraag in de toekomst. Ook is de samenwerking op het gebied van wonen en zorg benoemd, waarbij de taken duidelijk verdeeld zijn.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: