Woonvisie

Assen

Inspiratie voor 2040
Assen

De woonvisie is een ambitieus plan voor de toekomst waarin de belangrijkste facetten van het ouder worden aan bod komen. Het document gaat in op de opgaven en oplossingen die nodig zijn. De gemeente maakt samen met woon-, welzijn- en zorgpartners prestatieafspraken om de ambities te realiseren. Een van de afspraken betreft de keuze om in alle wijken te werken aan wonen met zorg, een bijpassende omgeving en een goede organisatie van zorg, en niet meer alleen in wijken waar nu al een woonzorgcluster is.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: