Programma Woonwijs

Nieuwegein

Inspiratie voor 2040
Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is in 2016 gestart met het programma Woonwijs. Met dit programma is een samenwerking tot stand gekomen met inwoners en lokale partners op gebied van wonen, welzijn en zorg. Na vier jaar is het programma geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is het programma geactualiseerd. Het nieuwe programma is ambitieus en concreet en bevat een actieagenda voor de periode 2022-2026. Daarnaast beschrijft het helder de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partners. De samenwerking tussen de partners is bekrachtigd in het Nieuwegeins Akkoord Woonwijs.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: