Programma Wonen en Zorg

Zwolle

Inspiratie voor 2040
Zwolle

De gemeente Zwolle stelt in haar programma dat de vergrijzing in combinatie met vraagstukken op het gebied van wonen en zorg, een transitie in de samenleving betekent die expliciete aandacht en inzet vraagt. De gemeente kiest ervoor om samen met partners aan de slag te gaan vanuit een integrale blik, te zoeken naar duurzame oplossingen met daadkracht met een ambitie om een stap extra te zetten. Samen betekent verbinding leggen tussen sociaal en fysiek domein binnen de gemeente en samenwerking versterken met corporaties, zorgpartijen en welzijnsorganisaties, waaronder WWZ 038 en het Concilium. Er is een “aanjaagteam” gevormd met interne collega’s en externe partners om het programma verder te bouwen. Het team richt zich vooral op gebiedsgerichte kansen en mogelijkheden.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: