Visie op wonen, samenleving en zorg

Groningen

Inspiratie voor 2040
Groningen

De gemeente Groningen heeft een woonzorgvisie opgesteld met de ondertitel: “wonen mag voor niemand (een) zorg zijn”. In deze visie wordt niet alleen aandacht besteed aan de huisvestingsopgave, maar nadrukkelijk ook aan de leefomgeving. De gemeente zet in op een inclusieve samenleving en versterking van de sociale basis. In de visie komen meerdere aandachtsgroepen naar voren. Aan de visie op wonen, samenleving en zorg ligt een uitgebreide woonzorganalyse ten grondslag. Daarmee is inzicht verkregen in de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende (sociale huur-) woningen en andere woonvormen voor mensen met een zorgvraag. De analyse brengt de huisvestingsopgave voor wonen met zorg voor de bovengenoemde doelgroepen in beeld tot 2040.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: