Pact Wonen Welzijn en Zorg

Meierijstad

Inspiratie voor 2040
Meierijstad

In de gemeente Meijerijstad hebben de meest betrokken partijen het Pact Wonen, Welzijn en Zorg in Meierijstad' ondertekend. De brede coalitievorming die met het Pact is bereikt, kan een enorme aanjager zijn voor initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het verbindt alle betrokken partijen aan een gezamenlijke doelstelling en het stimuleert samenwerking en innovatie.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: