Subregionale woonagenda Arnhem en omstreken (2017-2027)

Regio Arnhem

Inspiratie voor 2040
Regio Arnhem

De zes gemeenten in de subregio Arnhem hebben een aantal jaar geleden al de krachten gebundeld op de opgaven van wonen en zorg. Ze onderkenden dat regionale samenwerking meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om afstemming op de ontwikkeling van woonzorginitiatieven (transformatie, herstructurering en nieuwbouw) en de vestiging van nieuwe zorginstellingen. Het is zaak volgens de gemeenten zaak elkaar kritisch te bevragen bij de bespreking van de planningslijst. Een procesregisseur zorgt voor de concrete uitwerking van de woonagenda en fungeert als gangmaker in de uitvoering.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: