Omgevingsvisie 2030

Veenendaal

Inspiratie voor 2040
Veenendaal

In de omgevingsvisie van de gemeente Veenendaal is een uitvoeringsprogramma wonen en zorg opgenomen. Uitgangspunt is het mogelijk maken van langer zelfstandig wonen in de eigen woning of wijk. Er is een kaart opgenomen met gebieden rondom voorzieningencentra waar zorggeschikt moet worden gebouwd. De omgevingsvisie bevat het meerjarig beleid, in ieder geval tot 2030. De focus is daarmee niet alleen op het beleid voor aankomende vier jaren met een woonzorgvisie, maar zet in op een meer structurele borging in de omgevingsvisie.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: