Visie Wonen en Zorg 55+

Oude Ijsselstreek

Inspiratie voor 2040
Oude Ijsselstreek

In deze visie is gekozen voor een focus op 55+-ers, omdat de gemeente het belangrijk vindt de bewustwording onder jonge ouderen te vergroten. Het is wenselijk dat zij zich vroegtijdig voorbereiden op passend wonen. In de woonzorgvisie is een overzichtelijk afwegingskader opgenomen voor nieuwe woonzorginitiatieven.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: