Programma Ouderenhuisvesting

Regio Maassluis-Vlaardingen-Schiedam

Inspiratie voor 2040
Regio Maassluis-Vlaardingen-Schiedam

In de regio Maassluis-Vlaardingen-Schiedam heeft zorgkantoor DSW de organisatie en het management opgepakt voor de uitvoering van het regionale programma Ouderenhuisvesting. Het regioprogramma bindt betrokken partijen. Aanvankelijk zijn de gemeenten en zorgpartijen gestart en later zijn ook de woningcorporaties hierop aangehaakt. Het regioprogramma bevat diverse programmalijnen waarlangs de opgave concreet wordt opgepakt. In deze visie hebben Partners hebben per gemeente afspraken over ouderenhuisvesting vastgelegd. Hierin staat dat: 1. de gemeente voldoende ruimte beschikbaar stelt, 2. woningcorporaties ouderenhuisvesting voldoende prioriteit geven, 3. zorgaanbieders hun vastgoed bij afstoten voor een maatschappelijke bestemming behouden, 4. het zorgkantoor kijkt of zij een financiële bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van nieuwe tussenvormen, ervan uitgaande dat ze in de toekomst besparingen verwezenlijken.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: