Discussienotitie 'Van zilver naar goud - met een klein beetje grijs'

Dordrecht

Inspiratie voor 2040
Dordrecht

Deze uitgebreide discussienotitie van de gemeente Dordrecht bevat mogelijke ambities voor het nieuwe college op het thema wonen en zorg voor senioren. In de notitie staan verschillende scenario's en mogelijke rollen van de gemeente. Diverse stakeholders zijn bij de totstandkoming van de notitie betrokken geweest. Zij hebben - waar mogelijk - indicaties van kosten gegeven en hebben geholpen bij het concretiseren van ambities in de toekomst.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: