'Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2030'

Hoeksche Waard

Inspiratie voor 2040
Hoeksche Waard

Met deze woonzorgvisie zet de gemeente Hoeksche Waard de koers uit voor de komende tien jaar. De visie is mede gebaseerd op de uitkomsten van een bewonersenquête en gesprekken met verschillende betrokken partijen. Er zijn drie ambities geformuleerd:1. Een passende woning voor iedereen2. Een omgeving die zelfredzaamheid, participatie en ontmoeting stimuleert3. Preventie, zelfredzaamheid en passende ondersteuning voor wie dat nodig heeftDe visie wordt de komende tijd gebiedsgericht uitgewerkt, waarbij elke partner vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid aan de slag gaat.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: