Beleidsvisie Zorglandschap Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Inspiratie voor 2040
Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duivenland heeft de Beleidsvisie Zorglandschap Schouwen-Duiveland als kader voor de zorg voor kwetsbare inwoners: ouderen en gehandicapten. De visie is tot stand gekomen op basis van een gedegen analyse en in overleg met stakeholders uit de gemeente. De visie is compleet en tegelijkertijd concreet en actiegericht. Dit blijkt uit het feit dat professionals in het veld de visie gebruiken in hun werk. De visie legt de basis voor uitwerking in een uitvoeringsprogramma.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: