Regio Zaanstreek Waterland

Inspiratie voor 2040
Regio Zaanstreek Waterland

Regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

De regiovisie ‘zorg voor ouderen in Zaanstreek-Waterland’ spreekt ‘samenkracht’ uit: positieve macht en integrale expertise. Dat gebeurt in een structuur met programma’s, actielijnen en resultaatafspraken. Alle partijen die de regiovisie hebben ondertekend, laten hiermee zien dat zij de doelen onderschrijven en concreet willen meedoen in de uitvoering.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Het is een mooi voorbeeld van bovenregionale samenwerking.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: