Regio Noord en Midden-Limburg

Inspiratie voor 2040
Regio Noord en Midden-Limburg

Vitaliteitscoöperatie America Left: van, voor en door Americanen om langer thuis wonen te organiseren.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

In de vitaliteitscoöperatie America Left werken vrijwilligers, dorpsondersteuners, wijkverpleegkundigen en professionele zorg- en welzijnsorganisaties samen aan een vitale Americaanse dorpsgemeenschap. Dit kan een kostenbesparing opleveren, maar ook kortere wachtlijsten, meer tijd voor de cliënten en dezelfde, herkenbare gezichten voor de cliënt.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Door een organisatie met vrijwilligers op te zetten, kan langer thuis op een effectieve manier worden georganiseerd.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: