Regio Midden-Brabant

Inspiratie voor 2040
Regio Midden-Brabant

In Hart van Brabant is een regionale analyse wonen, zorg, welzijn opgesteld.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Door het maken van een gezamenlijke analyse ligt er een gedegen basis voor het maken van woonzorgbeleid en het vastleggen van afspraken in de regio. De analyse heeft naast regionale data ook voor alle gemeenten lokale factsheets opgeleverd. Daarnaast is een interactieve GIS-applicatie openbaar beschikbaar. Een mooie analysetool om verschillende zaken aan elkaar te koppelen. Er zitten loopafstanden in, locaties met 1ste-lijnszorg, maar ook demografie, corporatiebezit en geschiktheid van de woningvoorraad.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Door gezamenlijk de analysefase uit te voeren, is veel tijd gewonnen (de analyse is binnen een half jaar uitgevoerd) en geld bespaard. Er is een gezamenlijke projectleider aangesteld en er is een extern bureau ingehuurd. Belangrijk was om alle stakeholders in de regio mee te nemen in het proces en dat is goed gelukt. De gemeenten zijn in overleg over het lokale en regionale vervolg op de analyse.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: