Regio Achterhoek

Inspiratie voor 2040
Regio Achterhoek

Om het thema wonen en zorg op regionaal niveau te bespreken, wordt erop ingezet het woonzorgvraagstuk in de actualisatie van de regionale woonagenda een plaats te geven.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Binnen 8RHK vinden de zeven gemeenten in de Achterhoek, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar op verschillende vraagstukken. Voor het thema wonen vormen de regionale woonvisie en de regionale woonagenda de basis. De thematafels ‘Wonen en Vastgoed’ en ‘Gezondste regio’ agenderen echter tot nu toe nauwelijks het thema wonen en zorg.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Om wonen en zorg regionaal op te pakken, is het slim om aan te haken op reeds bestaande regionale structuren en organisaties.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: