Regio Gelderse Vallei

Inspiratie voor 2040
Regio Gelderse Vallei

In Barneveld zijn de gemeente, zorg- en welzijnspartijen en de woningcorporatie sinds 2014 verenigd in een Barnevelds bestuurlijk platform Wonen, Zorg en Welzijn. Binnen dit platform stellen zij zich voortdurend de vraag wat er voor nodig is om tot op hoge leeftijd zelf- en/of samenredzaam te zijn. Om deze dialoog te ondersteunen, maakt de gemeente periodieke ‘foto’s’ van de aansluiting tussen de vraag van ouderen, gehandicapten en mensen met GGZ-problematiek en het beschikbare aanbod van woningen, zorg en welzijn.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Partijen zijn goed op elkaar ingespeeld en ieder jaar worden de klokken en beelden gelijk gezet. Dit maakt krachtig opereren mogelijk.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Investeren in relaties krijg je goed van de grond door op structurele basis elkaar te ontmoeten waarbij de gemeente de regie voert.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: