Regio Apeldoorn-Stedendriehoek

Inspiratie voor 2040
Regio Apeldoorn-Stedendriehoek

Actieplan Langer Thuis Apeldoorn - Zutphen

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het zorgkantoor en de zorgpartijen trekken gezamenlijk op richting gemeenten en partners om langer thuis wonen mogelijk te maken met nieuwe concepten.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: