Regio Delfland-Schieland-Westland

Inspiratie voor 2040
Regio Delfland-Schieland-Westland

Door in de regio Delft vanaf het begin van het traject een goede samenwerking na te streven is een samenwerkingsverband gesmeed waarbij commitment en een gemeenschappelijke taal gegarandeerd zijn.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Zowel de woonzorganalyse als de aanstelling van de programmamanager is in opdracht van alle deelnemende partijen gebeurd. Op die manier is een gemeenschappelijk stip op de horizon gezet. Ook werken we aan begrip en kennisoverdracht over en weer; dit bevordert de samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Start met een gemeenschappelijk doel om daarmee een coalitie tussen organisaties te smeden. Houd elkaar vast en benoem een trekker die er voor zorgt dat alle partijen aangesloten blijven.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: