Regio Midden-Holland

Inspiratie voor 2040
Regio Midden-Holland

Gezamenlijke analyse van de woonzorgopgave in Midden-Holland.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Partners in de regio Midden-Holland hebben gezamenlijk een regionale analyse laten opstellen. Op basis daarvan zijn vervolgstappen geformuleerd. Een gezamenlijke regionale analyse vergroot het commitment bij alle betrokken partijen.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Samen optrekken is goed voor het draagvlak bij het oppakken van de woonzorgopgave.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: