Regio Noordoost-Brabant

Inspiratie voor 2040
Regio Noordoost-Brabant

Manifest en versnellingsarena in Noordoost-Brabant.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het manifest dat woningcorporatie BrabantWonen heeft opgesteld, verbindt een breed spectrum van betrokken partijen aan de opgave op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio. Het vormde de basis om met elkaar in gesprek én aan de slag te gaan in een zogenaamde versnellingsarena. Hier zijn de ambities uit het manifest vertaald naar concrete doelen en projecten. Ruim 70 bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties waren bij de versnellingsarena aanwezig.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

In het nadenken over de gezamenlijke ambities is ervoor gekozen de mens als uitgangspunt te nemen, en niet de organisatie of het proces. Dit was essentieel om tot samenwerking te komen die daadwerkelijk waarde toevoegt. Het manifest heeft gewerkt als vliegwiel voor de versnellingsarena. Daarmee is er echt iets in gang gezet in de regio Noordoost-Brabant.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: