Regio Zeeland

Inspiratie voor 2040
Regio Zeeland

Woonzorgparels in Zeeland.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Aan alle Zeeuwse gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties is gevraagd hun beste woonzorgconcepten aan te leveren. Hieruit is een selectie gemaakt van 10 Zeeuwse Woonzorgparels. Deze projecten zijn letterlijk op de kaart gezet en er zijn filmpjes van gemaakt. De kaart en de filmpjes worden breed verspreid in Zeeland. Deze interventie benadrukt op een positieve manier dat er al veel goede initiatieven zijn in Zeeland. Tegelijkertijd inspireren we organisaties die woonzorgconcepten aan het ontwikkelen zijn.

De filmpjes kunnen hier worden bekeken

De begeleidende brochure kan hier worden bekeken

(test url maintenance)

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Je hoeft niet bij nul te starten. Maak gebruik van de voorbeelden en kennis die al in de regio aanwezig zijn. Zoek elkaar op, inspireer en help elkaar.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: