Gemeente Amsterdam

Inspiratie voor 2040
Gemeente Amsterdam

Voorrang op huurwoningen voor zorgmedewerkers in Amsterdam. Syntrus Achmea heeft ervoor gekozen om 136 sociale huurwoningen in Amsterdam-Centrum met voorrang toe te wijzen aan zorgmedewerkers (en leerkrachten en starters). Iets meer dan een kwart van deze woningen is toegewezen aan zorgmedewerkers: de helft aan verpleegkundigen en de andere helft aan persoonlijke begeleiders in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het arbeidsmarktvraagstuk in de zorgsector is heel erg groot. Dat heeft er in de grote steden onder meer mee te maken met dat zorgmedewerkers (niet zijnde artsen/specialisten) zeer moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen. Met deze interventie hebben we een bijdrage geleverd aan het behoud van zorgmedewerkers voor de stad.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Sociale huurwoningen die niet worden verhuurd door woningcorporaties zijn niet gebonden aan het woonruimteverdelingssysteem van de gemeente. Kandidaten voor deze woningen hoeven dus niet op een jarenlange wachtlijst te staan. Daarom is de oproep aan verhuurders van sociale huurwoningen (niet zijnde corporaties) en middenhuurwoningen om een zorgvuldig toewijzingsbeleid te voeren en daar waar mogelijk en nodig met voorrang toe te wijzen aan mensen met een sleutelberoep. Gemeenten kunnen hier hun verhurende partijen op aanspreken of het bijvoorbeeld vastleggen in tenderprocedures van middenhuurprojecten.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: