Gemeente Almere

Inspiratie voor 2040
Gemeente Almere

Stimuleringsmaatregelen voor woonzorginitiatieven in Almere. De gemeente Almere heeft een pakket aan maatregelen ontwikkeld om te stimuleren dat er meer woonzorginitiatieven in de stad komen. Er is een afwegingskader opgesteld voor particuliere initiatieven, er is een integraal woonzorgteam/woonzorgprogrammering/stadsloods om te helpen zoeken naar nieuwe locaties en er is een casemanager die de initiatiefnemer door de gemeentelijke ‘bureaucratie’ heen helpt.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Voor initiatiefnemers van nieuwe woonzorgconcepten is de weg door de gemeentelijke procedures, informatie en voorzieningen vaak ondoorzichtig en lastig. Dit kost veel tijd. Deze maatregel helpt hierbij.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: