Regio Nieuwe Waterweg Noord

Inspiratie voor 2040
Regio Nieuwe Waterweg Noord

Lokale bestuurlijke convenanten. Zorgkantoor DSW sluit in elk gemeente in de regio met betrokken partners een bestuurlijk convenant af. Hierin worden afspraken gemaakt over aantallen, gebiedsaanwijzingen en verantwoordelijkheden op de woonzorgopgave voor ouderen.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Het is een interessant bestuurlijk instrument. Het zijn geen keiharde afspraken, maar er is ook geen vrijblijvendheid.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Het hoeft niet altijd de gemeente te zijn die de regie pakt. In deze regio zit de energie bij het zorgkantoor.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: