Regio Drenthe

Inspiratie voor 2040
Regio Drenthe

De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen heeft de doelen en missie van de Taskforce Wonen en Zorg omarmd en op de agenda voor de komende jaren geplaatst. Het bestuur van de Alliantie heeft een werkgroep de opdracht gegeven om alle gemeenten te benaderen en hen te helpen en stimuleren om samen met lokale partijen te werken aan een woonzorgvisie en uitvoeringsplan. Ook zal de werkgroep kennis uitwisselen in Drenthe. De provincie heeft hiervoor een procesbegeleider beschikbaar gesteld.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Gemeenten, provincie, VVT-partijen, zorgverzekeraars, woningcorporaties, welzijnspartijen en ouderenvertegenwoordigers hebben zich hiermee verbonden aan het gezamenlijk aanpakken van de woonzorgopgave. Deze partijen zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Door in bestaande samenwerkingsstructuren het onderwerp te agenderen en er concrete afspraken aan te verbinden, krijg je vele partijen verbonden aan hetzelfde doel.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: